ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Wyniki egzaminu maturalnego 2022

Dnia 5 lipca br. o godzinie 830 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole dnia 5 lipca 2022 r. od godz. 1200.

 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym  mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 900.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 12 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).

 

Pobierz załącznik 7

 

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.