ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

 

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej uruchomione zostaną dodatkowe oddziały w następujących szkołach ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej:

  • klasa policyjna (16 miejsc) i klasa ratowniczo – medyczna (16 miejsc) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa,
  • klasa kształcąca w zawodach: technik rachunkowości (16 miejsc) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (16 miejsc) w Technikum nr 3 ( Zespół Szkół Ekonomicznych, od 1.09.2022 r. CKZiU),
  • klasa kształcąca w zawodach: technik spedytor ( 16 miejsc) oraz technik teleinformatyk (16 miejsc) w Technikum nr 1 ( Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”, od 1.09.2022 r. CKZiU),
  • klasa kształcąca w zawodach: technik mechanik (16 miejsc) oraz technik elektryk (16 miejsc) w Technikum nr 2 (Techniczne Zakłady Naukowe),
  • klasa kształcąca w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali ( 16 miejsc) oraz technik robotyk ( 16 miejsc) w Technikum nr 4 ( Zespół Szkół Technicznych),
  • klasa kształcąca w zawodach: magazynier - logistyk (16 miejsc) oraz elektromechanik pojazdów samochodowych (16 miejsc) w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 (Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”, od 1.09.2022 r. CKZiU).

Wnioski o przyjęcie do szkoły można będzie składać w wybranej placówce od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00. 

 

Ponadto, w porozumieniu z dyrektorami szkół, została zwiększona liczba miejsc o 2 w dotychczas utworzonych oddziałach. Na miejsca te przyjmowani są uczniowie z najwyższą liczbą punktów, tzn. wg miejsca, na którym kandydat znajdował się na liście osób niezakwalifikowanych do danej klasy. Z w/w kandydatami szkoła będzie kontaktować się telefonicznie, a zgodnie z zasadami rekrutacji zasadniczej taki kandydat zobowiązany jest potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników sprawdzianu ósmoklasisty do 28.07.2022 r. do godz. 15:00.

 

Życzymy powodzenia podczas rekrutacji uzupełniającej !