ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

"Kolory radości - pomagam innym"

Talenty nagrodzone!!!
I miejsce – Magdalena Tokarska, III miejsce – Wioletta Dobrek zajęły uczennice III Liceum Profilowanego o kierunku socjalnym w konkursie plastycznym pod hasłem „Kolory radości – pomagam innym”. Konkurs  odbył się w ramach I Przeglądu Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Czytaj więcej...

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Dnia 10.12.2009r. odbył się w Zespole Szkół Technicznych WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH, którego celem było zapoznanie uczniów z kulturą i realiami krajów anglojęzycznych oraz sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Czytaj więcej...

"Lider młodej przedsiębiorczości"

Dnia 15 grudnia 2009 r. młodzież ZST w Dąbrowie Górniczej wraz z opiekunem B. Woźniak uczestniczyła w spotkaniu (w siedzibie FRAPZ), na którym przedstawiono rezultaty i wyniki projektu "Lider młodej przedsiębiorczości - edukacja przedsiębiorcza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych". Projekt realizowany był przez (FRAPZ) Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia a finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Czytaj więcej...

"Britain and Wales Today" - Warsztaty językowe z Gwen Rowland


W piątek 4 grudnia 2009r. w Katowicach uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach językowych, które poprowadziła Gwen Rowland z Wielkiej Brytanii.
Zajęcia były częścią europejskiego programu edukacyjnego NaukaBezGranic.

Czytaj więcej...

Lekcja przedsiębiorczości

16 listopada 2009 roku odbyła się lekcja przedsiębiorczości przeprowadzona przez  Pana Stefana Dzienniaka CZŁONKA ZARZĄDU DYREKTORA WYKONAWCZEGO ds. PROJEKTÓW SPECJALNYCH ARCELORMITTAL POLAND S.A. Ciekawie przeprowadzone zajęcia wzmacniania postaw przedsiębiorczych młodzieży odbyły się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Posiedzenie Komisji Socjalnej

W dn. 17.09.2009 odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej 

Pozarządowe Święto w Zagłębiu

 Już 18 września 2009r. w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Forum Inicjatyw Pozarządowych Zagłębia Dąbrowskiego. Targi NGO przez Pałacem Kultury Zagłębia będą okazją do zapoznania się z działalnością lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Czytaj więcej...

EWAKUACJA ważny element w przypadku wystąpienia zagrożenia w szkole

 W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2009/2010, pracownicy Urzędu Miejskiego - Centrum Zarządzania Kryzysowego przypominają o znaczącym zagadnieniu związanym bezpośrednio z bezpieczeństwem uczniów i pracowników szkół jakim jest ewakuacja z budynku szkoły w przypadku zagrożenia.

Czytaj więcej...

Dożynki Miejskie 2009 w Dąbrowie Górniczej

Dożynki Miejskie 2009 w Dąbrowie Górniczej30 sierpnia 2009r. na terenie Parku Hallera i Zespołu Szkół Technicznych odbyły się uroczyste obchody Dożynek Miejskich
w Dąbrowie Górniczej.
Patronem uroczystości był Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej oraz Komitet Organizacyjny Uroczystości Dożynkowych 2009.

Czytaj więcej...

Pytania i wątpliwości dotyczące grypy A/H1N1

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi grypy A/H1N1, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych, które w maju zostały przekazane do kuratoriów oświaty z zaleceniem zamieszczenia ich na stronach internetowych. Ponadto materiały te trafiły do wszystkich wojewódzkich i powiatowych

Czytaj więcej...

Szablon strony

Witam wszystkich przeglądajacych stronę !!!

Aktulanie trwają prace nad autorskim projektem szablonu graficznego naszej strony internetowej....

Jesli masz jakieś konstruktywne uwagi dotyczące nowego wyglądu strony możesz zgłosić je poprzez formularz

Za utrudnienia przepraszam!
administrator strony

ZST w Sejmie RP!

Posłowie z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej !

1 czerwca 2009 roku uczniowie naszej szkoły: Karol Fornal, Damian Urbańczyk, Mariusz Zagała uczestniczyli w obradach XV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
 

 

Czytaj więcej...

Konkurs informatyczny

W dniu 02 czerwca 2009 r. w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się podsumowanie
ŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO.Czytaj więcej...

Dzień Kultury Chińskiej

29 maja w Zespole Szkół Technicznych odbył się Dzień Kultury Chińskiej zorganizowany przez Koło Języka Angielskiego, które prowadzą mgr Anna Cieślik oraz mgr Monika Małagowska. Naszym honorowym gościem była Jin Niya, wykładowca języka chińskiego na Uniwersytecie Śląskim.

Czytaj więcej...

Informacje naborowe na rok szkolny 2009-10

{tab=Kierunki kształcenia}
TECHNIKUM NR 4

{slide=Zawód: technik elektronik}
 

 
Technik elektronik to zawód uniwersalny i stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie obsługi serwisu i naprawy urządzeń elektronicznych

Absolwent nabywa umiejętności umożliwiające otwarcie firmy wyspecjalizowanej
w zakresie np. serwisu urządzeń elektronicznych, systemów alarmowych, monitoringu oraz konfiguracji, rozbudowy i konserwacji sprzętu i systemów komputerowych. Osoby, które oprócz zdolności technicznych czują w sobie duszę artysty uzyskają kwalifikacje w zakresie inżynierii obrazu i dźwięku.


 


NUMER PROGRAMU: 311[07] 2105/T-5, T-3, SP/MEN/1997.05.12
Plan nauczania podbudowa programowa: gimnazjum

Miejsca pracy i typowe prace absolwentów.

Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Miejscem pracy techników elektroników będą przede wszystkim zakłady przemysłu elektronicznego - produkcyjne, montażowe lub usługowe, a także wszystkie inne przedsiębiorstwa wykorzystujące lub eksploatujące aparaturę, urządzenia i sprzęt elektroniczny. Technicy elektronicy, w zależności od specjalności (systemy i sieci komputerowe, urządzenia audio - video, automatyka przemysłowa), w której ukończyli szkołę, mogą być zatrudnieni:

 • w laboratoriach naukowych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach konstruktorów, technologów, laborantów,
 • w zakładach przemysłowych, w których jest produkowany lub stosowany sprzęt elektroniczny,
 • na stanowiskach konserwatorów, operatorów, kontrolerów jakości, w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, w zakładach instalujących sprzęt i aparaturę elektroniczną.

Absolwenci szkoły posiadający ten zawód mogą wykonywać różne indywidualne i zespołowe prace techniczne lub też, po uzyskaniu doświadczenia zawodowego, mogą pełnić funkcje mistrzów i kierowników zespołów pracowniczych.

Do typowych prac technika elektronika należą:

 • opracowywanie układów pomiarowych, dobieranie aparatury i osprzętu pomiarowego oraz wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • sprawdzanie i określanie jakości oraz dokładności urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • wykonywanie badań parametrów elementów, układów, podzespołów oraz modeli i prototypów urządzeń elektronicznych, a także określanie ich jakości i wartości użytkowej,
 • opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej elementów, układów, podzespołów i urządzeń elektronicznych,
 • nadzorowanie prawidłowości przebiegu i kontrolowanie parametrów procesów technologicznych elementów, układów, podzespołów i urządzeń elektronicznych,
 • montowanie, uruchamianie, strojenie i regulowanie urządzeń prototypowych oraz złożonych urządzeń elektronicznych,
 • organizowanie i przeprowadzanie montażu nowo instalowanych i uruchamianych urządzeń elektronicznych,
 • instalowanie, regulowanie, obsługiwanie i nadzorowanie różnorodnych, złożonych urządzeń elektronicznych,
 • testowanie, diagnozowanie, lokalizowanie uszkodzeń, organizowanie i nadzorowanie napraw układów, podzespołów i urządzeń elektronicznych oraz przeprowadzanie konserwacji,
 • prowadzenie dokumentacji badań, pomiarów i kontroli technicznej oraz dokumentacji rozliczeniowej produkcji lub usług

Przedmiot zawodowe realizowane w trakcie nauki:

 1. Technologia i materiałoznastwo elektryczne
 2. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 3. Pracownia elektryczna i elektroniczna
 4. Układy analogowe
 5. Układy cyfrowe
 6. Przyrządy pomiarowe
 7. Układy mikroprocesorowe
 8. Układy automatyki
 9. Urządzenia elektroniczne
 10. Specjalizacja
 11. Zajęcia praktyczne
 12. Zarys wiedzy o gospodarce
   
{/slide}{slide=Zawód: technik pojazdów samochodowych}

Wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji. Bogato wyposażone pracownie w profesjonalne urządzenia diagnostyczne, własny samochód badawczy OPEL AGILA 1.2 i FIAT BRAVA oraz zajęcia praktyczne prowadzone w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów (np. KIA LATOS) umożliwiają nabycie umiejętności wymaganych na stanowiskach obsługowych, naprawczych i diagnostycznych w serwisach samochodowych autoryzowanych i niezależnych

Kto chce być szefem dla samego siebie może uruchomić własny warsztat samochodowy.
{/slide}{slide=Zawód: technik mechatronik}

Mechatronika jako nowa dziedzina techniki rozwija się coraz szybciej. Urządzenia
i układy mechatroniczne znajdują zastosowanie od sprzętu AGD poprzez samochody do  skomplikowanych linii produkcyjnych

Absolwenci uzyskują umiejętności umożliwiające pracę w każdym zakładzie przemysłowym o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania i serwisowania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

{/slide}{slide=Zawód: technik mechanik}
 


Zawód mechanika należy do najbardziej wszechstronnych zawodów poszukiwanych w każdym zakładzie przemysłowym poczynając od firm rzemieślniczych na wielkich koncernach kończąc.
Absolwenci uzyskują przygotowanie zawodowe umożliwiające podjecie pracy na stanowiskach produkcyjnych, usługowych, kontrolnych i projektowych. Dzięki elastycznemu systemowi kształcenia specjalizacje zawodowe mogą być dobierane zgodnie z zainteresowaniami uczniów i aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Współpraca z pracodawcami w zakresie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia osobom zainteresowanym podjęcie pracy po ukończeniu szkoły.
{/slide}

III LICEUM PROFILOWANE

{slide=Profil: ekonomiczno-administracyjny}

 
Każdy podmiot gospodarczy i instytucja, aby prawidłowo funkcjonować musi posiadać komórkę organizacyjnej jaką jest sprawnie działające biuro. Profil ekonomiczno-administracyjny gwarantuje absolwentom odpowiednie przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy w sekretariacie, kancelarii dzięki umiejętnościom nabytym z zakresu podstaw przedsiębiorczości, prawa gospodarczego, rachunkowości i funkcjonowania przedsiębiorstw.
Absolwenci tego profilu mogą również zatrudnić się w dziale księgowości i wszędzie tam gdzie wymagana jest znajomość zasad redagowania pism i sporządzania korespondencji.
{/slide}{slide=Profil: socjalny}

Zmiany demograficzne, charakterystyczne dla państw wysoko rozwiniętych zaczynają docierać również i do Polski. W społeczeństwie rośnie odsetek osób starszych wymagających opieki, następstwem czego jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się sferą socjalną.

Absolwenci tego profilu uzyskują przygotowanie do pracy w instytucjach związanych z pomocą i opieką społeczną.
{/slide} {tab=Ulotka reklamowa}

 
 {tab=Prezentacja }{tab=O Nas}
Dlaczego m.in. warto wybrać ZST !!!

 • Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata.
 • Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców.
 • Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy.
 • Zapewniamy dobre przygotowanie do matury, umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
 • Stwarzamy warunki i możliwości zdobycia średniego wykształcenia uczniom o bardzo zróżnicowanych zdolnościach.
 • Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zaplecze pozwalające na realizację wyznaczonych celów i zadań.
 • Ze szczególną troską dobieramy programy nauczania, dopasowujemy ofertę edukacyjną do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz doskonalimy swoje umiejętności, dbamy o efektywność podejmowanych działań.
 • Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Uczymy planowania swojej przyszłości, odpowiedzialności za dokonywane wybory, elastyczność i kreatywność w dostosowaniu się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości.
 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną.
 • Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.
 • Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę.
 • Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

{/tabs}