ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Zasady tworzenia dokumentów na stronę internetową

 

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawa o dostępności cyfrowej nakłada na podmioty publiczne obowiązek dostosowania publikowanych treści do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Tworzenie dostępnego dokumentu elektronicznego rozpoczyna się w momencie uruchomienia edytora tekstu, więc za dostępność dokumentu odpowiada dosłownie każdy, kto tworzy dokumenty elektroniczne.

Poniżej podstawowe zasady tworzenia dostępnych dokumentów:

 • nie dziel wyrazów – wyłącz tę funkcję w edytorze,
 • wyrównuj tekst do lewej strony – nie stosuj justowania,
 • nie używaj kursywy do całych akapitów, podkreśleń (zarezerwowane dla linków), wielkich liter;
 • do rozsuwania znaków używaj funkcji „tekst rozstrzelony”. Błędem jest wstawianie spacji między literami, ponieważ czytnik ekranu, z którego korzystają osoby z niepełnosprawnością wzroku, każdą z liter będzie traktował jak oddzielny wyraz,
 • unikaj pisania samymi dużymi literami,
 • stosuj czcionki, które:
  są bezszeryfowe,
  czyli o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – końcówki znaków są proste (na przykład Helvetica, Arial, Calibri, Tahoma); przykłady czcionek szeryfowych, których nie należy stosować, to Times New Roman, Century mają rozmiar: minimum 12 pkt.
 • stosuj interlinię miedzy wierszami: 1,15 lub 1,5 pkt,
 • używaj wbudowanych stylów: Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd., które pozwalają osobom korzystającym z klawiatury i czytników ekranu przenosić kursor bezpośrednio do wybranego nagłówka. Prawidłowo oznaczone nagłówki pozwalają wyświetlić konspekt dokumentu, dzięki czemu można szybko zapoznać się z jego strukturą.
 • stosuj akapity – tekst dzielony na akapity, z zachowaniem wymienionych niżej reguł jest bardziej czytelny: przeniesienie fragmentu akapitu czy zdania do nowej linii wykonuje się przez wstawienie znaku podziału linii – znak ten można wstawić używając klawiszy: <Shift+Enter>, przeniesienie fragmentu dokumentu na nową stronę wykonuje się przez wstawienie znaku podziału strony: <Ctrl+Enter>, nie używaj klawisza <Enter> do przesuwania treści – użytkownicy niewidomi otrzymują wówczas błędną informację od czytnika ekranu; może to również spowodować błędne wyświetlanie się dokumentów,
 • nie twórz pionowych napisów – czytniki ekranu odczytują teksty zgodnie z obowiązującą w języku polskim zasadą pisania i czytania od lewej do prawej i od góry do dołu (tworzenie pionowych tekstów zaburza kolejności czytania tekstu),
 • zastępuj hiperłącza etykietami ekranowymi – przy tworzeniu alternatywnego opisu hiperłączy (linków) nie używaj nazw całych linków – należy nadać im nazwę, która jasno określi ich przeznaczenie, na przykład zamiast http://power.parp.gov.pl/harmonogram/harmonogram-naborow-na-2017-rok napisz Terminy naborów, nie używaj skrótów TUTAJ
 • stosuj narzędzie edytora tekstu do wstawiania listy elementów zamiast wstawiać je ręcznie – po takiej liście można nawigować czytnikiem ekranu,
 • pamiętaj o właściwym kontraście, unikaj niskiego kontrastu tekstu do tła;
 • unikaj ramek i pól formularzy w dokumentach. Często nie da się ich poprawnie obsłużyć za pomocą samej klawiatury.
 • unikaj formatowania wielokolumnowego. Mogą pojawić się problemy z kolejnością odczytu treści.
 • unikaj niepotrzebnych grafik i skomplikowanych tabel;
 • nie używaj tabel do tworzenia układu strony. Zachowaj tabele do prezentowania danych.
 • wstawiając do tekstu tabelę pamiętaj, żeby:
 • określić wiersz nagłówków tabeli
 • zdefiniowanie wiersza nagłówków pozwala osobom niewidomym korzystającym z czytnika ekranu zrozumieć znaczenie treści odczytywanych komórek tabeli,
 • używać funkcji „Powtórz wiersz nagłówka na nowych stronach” w sytuacji, gdy tabela będzie zajmowała więcej niż jedną stronę dokumentu, wiersz nagłówka automatycznie zostanie powtórzony na kolejnych stronach,
 • linie siatki były widoczne, co pozwala wizualnie rozpoznawać wiersze i kolumny,
 • wyrównywać tekst w kolumnach do lewej, a dane liczbowe do prawej lub do przecinka dziesiętnego.

 

****************

Krótki poradnik tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów biurowych.

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/tworzenie-dostepnych-plikow-tekstowych-w-edytorze-ms-word