ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rekrutacja nauczycieli do udziału w job shadowing w ramach programu Erasmus+

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056143

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie Erasmus+. Celem głównym projektu jest unowocześnienie programów nauczania i ich dopasowanie do potrzeb i możliwości uczniów oraz poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli poprzez realizację szkolenia typu job shadowing.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się nauczyciele przedmiotów zawodowych poprzez złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego formularza, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy:

  • złożą w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny w terminie do 17 maja 2024 r.
  • uzyskają łącznie największą liczbę punktów zgodnie z określonymi w regulaminie rekrutacji kryteriami.

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie do dnia 20.05.2024 r. wysłana przez dziennik elektroniczny, wywieszona w pokoju nauczycielskim oraz w gablocie dotyczącej projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Pani Agnieszki Gola Nowak.

Pliki do pobrania: