ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej.

Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Formy wsparcia dla uczennic/uczniów:

a) kursy nadające dodatkowe uprawnienia:

 • kurs prawa jazdy z egzaminem i badaniami,
 • kurs SEP z egzaminem,
 • kurs wózków widłowych z egzaminem,
 • kurs spawania TIG i MAG,
 • kurs CISCO,
 • kurs obrabiarek CNC,
 • kurs nowoczesnych metod montażu z elementami SPACE i BGA,
 • kurs ochrony lotnictwa cywilnego,

b) staż wakacyjny u pracodawców,

c) doradztwo edukacyjno - zawodowe,

d) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

 • kurs języka angielskiego zawodowego,
 • zajęcia z przedsiębiorczości,

e) zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych.

 

Każda uczennica/uczeń może wziąć udział w kilku formach wsparcia.

 

Uczennice/uczniowie ubiegający się o udział w Projekcie składają:

 1. Kartę rekrutacyjną do projektu.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Deklarację uczestnictwa w projekcie.
 4. Oświadczenie uczestnika projektu.

 

Dokumenty należy składać od dnia 07.09.2020 r. do 17.09.2020 r. u Pani Agnieszki Goli Nowak.

 

Pobierz:

Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Karta rekrutacyjna do projektu.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Oświadczenie uczestnika projektu.