ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Deklaracja dostępności strony Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

 

Zespół Szkół Technicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF, informacje zamieszczone w formie załączników).
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Piętka - Topolska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 503341993

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: Zespół Szkół Technicznych, ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 322622901

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • skala szarości
 • skróty klawiaturowe

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • ENTER -  zatwierdzenie akcji
 • ↓↑ - przewijanie strony
 • PgUP - przewijanie strony w górę
 • PgDn - przewijanie strony w dół
 • Ctrl + Home - Przejdź na początek strony
 • Ctrl + End - Przejdź na koniec strony
 • PgDn +  spacja - Przewiń o jeden ekran w dół
 • PgDn +  shift + spacja - Przewiń o jeden ekran w górę
 • Ctrl + + Powiększ
 • Ctrl + - Pomiejsz
 • Ctrl + 0 - Rozmiar pierwotny

Czytnik ekranu

Strona nie posiada wbudowanego czytnika treści oraz tłumacza języka migowego. Darmowe czytniki ekranu dla osób niewidomych rekomendowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Inne informacje i oświadczenia

Strona serwisu dostosowana jest do przeglądania na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: telefony komórkowe, tablety, smartfony.