ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2020 r.

E. Pająk,
J. Siuda

Szkolna giełda podręczników

02 - 30 września 2020 r.

J. Gumuła

Konferencja Rady Pedagogicznej

14 września 2020 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

14 września 2020 r.

wg harmonogramu

Testy kompetencyjne uczniów klas I

14 - 18 września 2020 r.

nauczyciele uczący
w klasach pierwszych

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie na sesję styczeń-luty 2021

15 września 2020 r.

wychowawcy klas

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

18 września 2020 r.

 

Akcja sprzątania świata

18 września 2020 r.

J. Landecka

Rada Rodziców, zebranie przedstawicieli trójek klasowych

22 września 2020 r. godz. 16.30

 

Wybór Samorządu Uczniowskiego

22 września 2020 r.

A. Mucha,
A. Szyba

Dzień Chłopaka

30 września 2020 r.

A. Mucha,
A. Szyba

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

30 września 2020 r.

wychowawcy klas maturalnych

PAŹDZIERNIK

Tydzień wycieczkowy

05 - 09 października 2020 r.

 

Kontrola rytmiczności oceniania

12 października 2020 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

14 października 2020 r.

J. Białas,

J. Landecka, I. Wilk

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

15 października 2020 r. godz. 15.30

 

Konsultacje z rodzicami

15 października 2020 r. godz. 17.00

 

Akcja krwiodawstwa

19 października 2020 r.

A. Jabłońska - Trzebska,
S. Siwek

Ogólnopolski Tydzień Kariery

19 - 23 października 2020 r.

S. Tatara

Zaduszki

30 października 2020 r.

A. Janikowska,
A. Majdzik

LISTOPAD

Dzień Niepodległości

10 listopada 2020 r.

J. Chlebica, D. Jopek,      K. Szczepańska

Kontrola rytmiczności oceniania

13 listopada 2020 r.

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

16 - 20 listopada 2020 r.

J. Renkowska,

S. Tatara

Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

18 listopada 2020 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

19 listopada 2020 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

19 listopada 2020 r. godz. 17.30

 

Światowy dzień rzucania palenia

20 listopada 2020 r.

A. Mucha,
A. Szyba

Próbny egzamin ósmoklasisty

23 - 25 listopada 2020 r.

A. Janikowska

Próbny egzamin zawodowy

23 - 27 listopada 2020 r.

I. Persich

Targi Pracy

27 listopada 2020 r.

J. Renkowska

Andrzejki

30 listopada 2020 r.

A. Mucha,
A. Szyba

GRUDZIEŃ

Mikołajki

04 grudnia 2020 r.

A. Mucha,
A. Szyba

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

11 grudnia 2020 r.

 

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

11 grudnia 2020 r.

 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów klas maturalnych

11 grudnia 2020 r.

 

Wystawienie przewidywanych semestralnych ocen klasyfikacyjnych w klasie VII, VIII

15 grudnia 2020 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

16 grudnia 2020 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami słuchaczy SPdD

16 grudnia 2020 r. godz. 16.30

 

Kontrola rytmiczności oceniania w klasach I-III, VII, VIII

17 grudnia 2020 r.

 

Jasełka

21 grudnia 2020 r.

E. Godyń,
M. Góralska

Wigilie klasowe

22 grudnia 2020 r.

 

Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I – III

22 grudnia 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 

STYCZEŃ

Ferie zimowe

04 - 15 stycznia 2021 r.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie, sesja styczeń-luty 2021

11 stycznia - 19 lutego 2021 r.

 

Zebrania z rodzicami uczniów T i BS I st.

18 stycznia 2021 r. godz. 17.00

 

Próbny egzamin maturalny

19 - 25 stycznia 2021 r.

E. Pająk

LUTY

Egzaminy semestralne słuchaczy SPdD

01 - 03 lutego 2021 r.

 

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I – III oraz semestralnych ocen klasyfikacyjnych w klasie VII, VIII

05 lutego 2021 r. 

 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów
klas I - III, VII, VIII

05 lutego 2021 r. 

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

05 lutego 2021 r. 

 

Ostateczny termin wprowadzania zmian
w deklaracjach maturalnych

05 lutego 2021 r.

wychowawcy klas maturalnych

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  i egzaminu zawodowego na sesję czerwiec-lipiec 2021

07 lutego 2021 r.

wychowawcy klas

Konferencja klasyfikacyjna klas I - III, VII, VIII

10 lutego 2021 r.  godz. 15.30

 

Walentynki

15 lutego 2021 r.

A. Mucha,
A. Szyba

Konferencja Rady Pedagogicznej

17 lutego 2021 r.  godz. 15.30

 

Kontrola rytmiczności oceniania w klasach

maturalnych

17 lutego 2021 r. 

 

Dzień Otwarty Szkoły

22 luty 2021 r.

zespół ds. promocji

MARZEC

Dzień Św. Patryka

17 marca 2021 r.

A. Cieślik,
M. Małagowska

Kontrola dokumentacji pedagogicznej
i rytmiczności oceniania    

22 marca 2021 r.

 

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

22 marca 2021 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

23 marca 2021 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

23 marca 2021 r.  godz. 17.00

 

Targi Pracy

27 marca 2021 r.

J. Renkowska

Ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2021

31 marca 2021 r.

 

Rozdanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2021

31 marca 2021 r.

 

KWIECIEŃ

Wiosenna przerwa świąteczna

01 - 06 kwietnia 2021 r.

 

Złożenie deklaracji w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2021

08 kwietnia 2021 r.

 

Wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych
w klasach maturalnych

22 kwietnia 2021 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

26 kwietnia 2021 r.  godz. 15.30

 

Uczniu pokaż swoją brykę

27 kwietnia 2021 r.

A. Jabłońska - Trzebska, A. Oleksy,
S. Siwek

Dzień Otwarty Szkoły

27 kwietnia 2021 r.

zespół ds. promocji

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych

28 kwietnia 2021 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

30 kwietnia 2021 r.

 

Święto Pracy 1 Maja/Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2021 r.

J. Chlebica,
M. Nanuś

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021 r.

J. Jędryczek,

J. Renkowska,

D. Zasada Seweryn

MAJ

Pisemny i ustny egzamin maturalny

04 - 20 maja 2021 r.

 

Kontrola rytmiczności oceniania    

07 maja 2021 r. 

 

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I – III oraz semestralnych ocen klasyfikacyjnych w klasie VII, VIII

19 maja 2021 r. 

 

Tydzień wycieczkowy

19 - 24 maja 2021 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

20 maja 2021 r.  godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

20 maja 2021 r.  godz. 17.00

 

Egzamin ósmoklasisty

25 - 27 maja 2021 r.

 

Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum

28 maja 2021 r.

 

Światowy dzień bez papierosa

31 maja 2021 r.

A. Mucha,

A. Szyba

CZERWIEC

Egzaminy zawodowe, sesja czerwiec-lipiec 2021

07 czerwca - 12 czerwca 2021 r.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie, sesja czerwiec-lipiec 2021

21 czerwca - 08 lipca 2021 r.

 

Egzaminy semestralne słuchaczy SPdD

14 - 16 czerwca 2021 r.

 

Wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych  w klasach I – III oraz semestralnych ocen klasyfikacyjnych w klasie VII, VIII

17 czerwca 2021 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2021 r.  godz. 15.30

 

Egzaminy klasyfikacyjne

23 czerwca 2021 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

24 czerwca 2021 r. 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.  godz. 10.00

D. Bratek, I. Persich,
A. Zemła

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Konferencja Rady Pedagogicznej

28 czerwca 2021 r.  godz. 10.00

 

                              

LIPIEC

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

02 lipca 2021 r. 

 

Rozdanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

09 lipca 2021 r. 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego,  rozdanie świadectw maturalnych

05 lipca 2021 r.  godz. 12.00

wychowawcy klas maturalnych

Złożenie oświadczeń przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 

08 lipca 2021 r.

 

SIERPIEŃ

Poprawkowy egzamin maturalny

23 - 24 sierpnia 2021 r.

 

Egzaminy poprawkowe

25 - 27 sierpnia 2021 r.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie i egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec - lipiec 2021

31 sierpnia 2021 r.

 

Rozdanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec-lipiec 2021

31 sierpnia 2021 r.

 

Rozdanie certyfikatów  kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec-lipiec 2021

31 sierpnia 2021 r.

 

                              

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01 września 2021 r.

D. Bratek, I. Persich,
A. Zemła

                              

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia:

12 stycznia 2021 r.                          egzamin zawodowy pisemny

04, 05, 06, 07 maja 2021 r.            egzamin maturalny

22  czerwca 2021 r.                         egzamin zawodowy pisemny

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej:

04, 05, 06, 07 maja 2021 r.            egzamin maturalny

25, 26, 27 maja 2021 r.                  egzamin ósmoklasisty