ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rejestr osiągnięć szkoły 2022-23

Lp.

Rodzaj działań

Termin

Uczestnicy

Opiekun

Uwagi

1.

Europejski Dzień Języków.

Lekcja kulturowa. Konkurs na najlepszą prezentację kraju europejskiego. 

27.09.2022

K. Gorgoń

W. Miśkiewicz

B. Wojnar

W. Przygoda

P. Gradzińska,

A. Kożmin

K. Kulka

S. Kulawik,

J. Kachniarz

D. Kędziora

P. Marzęciak

P. Zamojski

R. Grząś

N. Adamowicz

O. Dudek

I. Piekarski

S. Ranik,

Ł. Gibałka

A. Gredka

J. Hejdysz

I. Chatys

A. Cieślik

M. Małagowska

A. Majdzik

J. Białas

I m-ce:

K. Gorgoń,

W. Miśkiewicz,

B. Wojnar

(4ACg)

 

II m-ce:

W. Przygoda,

P. Gradzińska,

A. Kożmin

(4E)

 

III m-ce:

K. Kulka

Sz. Kulawik

J. Kachniarz

(4EBg) 

2.

Ruch obiegowy - pory roku (park)

23.09.2022

1a

A.Wiewióra

 

3.

Lesistość terenu przy szkole klasy 1

wrzesień 2022

klasy 1

A.Wiewióra

 

4.

Wyjście do parku przy szkole i wyszukiwanie współrzędnych geograficznych

wrzesień 2022

klasy 1

A Wiewióra

 

5.

Wyjście integracyjne klasy 4EG na film pt. “Avatar” do kina Helios w C. H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej.

06.10.2022

klasa 4EG

J. Renkowska

 

6.

Wyjście integracyjne do kina Helios na film Daniela Jaroszka “Johnny”.

06.10.2022

klasa 1S, 1C, 2BC, 4ACg

K. Szczepańska

S. Knapik - Siemońska

M. Nanuś

A. Cieślik

D. Jopek

 

7.

Rewitalizacja parku przy szkole określanie działań

06.10.2022

3e

A.Wiewióra

Rewitalizacja parku przy szkole określanie działań

8.

Wyjście integracyjne klasy 2BC do Muzeum Śląskiego i pizzerii

07.10.2022

klasa 2BC

K. Szczepańska

S. Knapik - Siemońska

 

9.

Wyjście integracyjne do kina z klasą 1f na film Johny i prelekcję związaną z filmem

07.10.2022

1f

A.Wiewióra

J. Gumuła

Wyjście integracyjne do kina z klasą 1f na film Johny i prelekcję związaną z filmem

10.

Wyjście klasy 4EG na film pt.”Orlęta. Grodno 39” do kina Helios w C. H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej.

07.10.2022

4EG

I. Szumiał

 

11.

II edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu na najciekawszy plakat z okazji Europejskiego Dnia Języków

13.10.2022

Uczniowie Technikum

A. Cieślik

M. Małagowska

A. Majdzik

I m-ce:

J. Bławat (3A)

II m-ce:

D. Kostecki (3A)

III m-ce:

J. Zaława (4BC)

12.

Kurs wózków widłowych sponsorowany przez firmą AKMET

04.10.2022 -

14.10.2022

W. Mazur (4Eg)

M. Nowak (4ACg)

D. Teper (4BC)

W. Leśniewski (4ACg)

R. Dobrzyński (4A)

J. Nawrot (4A)

I. Piekarski (4BC)

B. Wojnar (4ACg)

A. Warmuziński (4BC)

J. Kozłowski (4ACg)

D. Gębski (4BC)

M. Kopczyk (4EBg)

T. Pięta (4Eg)

W. Jędrzejewski (4BC)

S. Dąbrowski (4BC)

M. Sumara (4ACg)

P. Czołkos (4BC)

S. Bobek (4ACg)

P. Rogulski (4Acg)

A. Stachura (4ACg)

B. Dzbanuch (4BC)

K. Kulka (4EBg)

K. Jędrzejewski (4BC)

 I.Piętka - Topolska

 

13.

Egzamin sprawdzający kwalifikacje - wózki widłowe

28.10.2022

W. Mazur (4Eg)

M. Nowak (4ACg)

D. Teper (4BC)

W. Leśniewski (4ACg)

R. Dobrzyński (4A)

J. Nawrot (4A)

I. Piekarski (4BC)

B. Wojnar (4ACg)

A. Warmuziński (4BC)

J. Kozłowski (4ACg)

D. Gębski (4BC)

M. Kopczyk (4EBg)

T. Pięta (4Eg)

W. Jędrzejewski (4BC)

S. Dąbrowski (4BC)

M. Sumara (4ACg)

P. Czołkos (4BC)

S. Bobek (4ACg)

P. Rogulski (4Acg)

A. Stachura (4ACg)

B. Dzbanuch (4BC)

K. Kulka (4EBg)

K. Jędrzejewski (4BC)

I. Piętka - Topolska

 

 14.

Akademia z okazji Zaduszek

31.10.2022

A. Paryż,

D. Matyjaszczyk,

K. Karos,

M. Bednarczyk,

M. Dubaj,

K. Duch

(kl.1A)

I. Kosicki,

R. Gorzkowski,

W. Miśkiewicz

(kl. 4Acg)

 

J. Sioła

(kl. 3Eb)

 

B. Dzbanuch,

E. Łosicki

(kl. 4Bc)

 A. Janikowska, A. Majdzik

 

15.

Ogólnopolski konkurs historyczny „Powstanie Zamojskie 1942-43”.

październik 2022

Uczniowie kl. 7,8 SPdD

A. Janikowska, A. Majdzik

 

16

Projekt edukacyjny “Lekcje z ZUS”

październik - listopad 2022

Uczniowie Technikum

J. Renkowska

 

17.

Czas na ziemi - plac szkolny (pomiary)

04.11.2022

1f

A.Wiewióra

 

18.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

10.11.2022

J. Chejdysz

S. Kobińska

M. Pałachniak

W. Mazur

A. Koźmin

E. Łosicki

M. Nowak

E. Pezda

J. Wilk

I. Piekarski

Klasy: 3C, 4ACg

K. Szczepańska

J. Chlebica

D. Jopek

 

19.

V edycja Olimpiady języka angielskiego w ZST

10.11.2022

69 uczniów Technikum 

A. Cieślik

J. Białas

M. Małagowska

Z.Chorążyk

N. Krupa

 

20.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

14.11.2022

K. Pniak (4ACg)

F. Pałasz (4ACg)

K. Gorgoń (4ACg)

M. Nowak (4ACg)

B. Kowalczyk (4ACg)

J. Kozłowski (4ACg)

M. Liczban (4A)

S. Knapik - Siemońska

L. Pokora

D. Jopek

 

 

21.

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia”

17.11.2022

3E

A. Mucha

A. Majdzik

 

22.

Udział w konferencji " Rynek pracy dla młodych - perspektywy i wyzwania"

21.11.2022

IS, 2SM, 3S

S. Knapik - Siemońska

K. Rodak

K. Bierzyński

J. Siuda

 

23.

Udział w konferencji " Rynek pracy dla młodych - perspektywy i wyzwania".

21.11.2022

IS, IISM, IIIS

S.Knapik-Siemońska

K.Rodak

K.Bierzyński

J. Siuda

 

24.

Spotkanie online uczniów 3EB z tureckimi uczniami w ramach dwujęzycznego projektu eTwinning “Kultura w pigułce” Część I. 

 

22.11.2022

M. Pałachniak

E. Kula

W. Hajduga

A. Cieślik

A. Majdzik

 

25.

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w MDK w Jaworznie

24.11.2022

K. Gorgoń (4ACg)

M. Pałachniak (3EB)

A. Cieślik

 

26.

Udział szkoły w kolejnej edycji akcji “Upoluj swoją książkę” - inicjatywa promująca czytelnictwo

02.11.2022 - 30.11.2022

Uczniowie i nauczyciele ZST

J. Gumuła

 

27.

Udział w akcji„Szkoły pełne talentów”.

wrzesień - listopad 2022

Cała społeczność szkolna

A. Mucha

A. Majdzik

 

28.

Konkurs na plakat pt. Światowy Dnia Rzucania Palenia”

listopad 2022

Cała społeczność szkolna

A. Mucha

A. Majdzik

 

29.

Zbiórka materiałów szkolnych dla uczniów z uboższych rodzin w ramach PCK

listopad 2022

Uczniowie ZST

J. Renkowska

 

30.

Olimpiada Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych ZUS

listopad 2022

Uczniowie ZST

J. Renkowska

 

31.

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych – projekt „Aktywny i zdrowy uczeń”. 

listopad 2022

A. Cebo

R. Olejniczak

N. Ponikiewicz

K. Połomska

A.Mucha

A. Majdzik

 

 

32.

Ruch obrotowy- zjawisko dnia i nocy ( plac szkolny- horyzont i widnokrąg)

02.12.2022

1a, 1f

A.Wiewiora

Ruch obrotowy- zjawisko dnia i nocy ( plac szkolny- horyzont i widnokrąg)

33.

Egzamin próbny MOT.06

09.12.2022

 IVACg/C

S. Knapik - Siemońska

K. Bierzyński

 

34.

Spotkanie z doradcą zawodowym z Akademii WSB

14.12.2022

3E, 4EG, 4BC

J. Renkowska

 

35.

Mikołajki z TPD i ZST

19.12.2022

Uczniowie ZST

K.Rodak

Mikołajki z TPD i ZST

36.

Nawiązanie współpracy z firmą Marelli Aftermarket Poland Sp. z o.o. w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej

 

20.12.2022

K.Bierzyński

 

37.

II spotkanie online uczniów 3EB

z tureckimi uczniami w ramach dwujęzycznego projektu eTwinning “Kultura w pigułce”

22.12.2022

I. Chatys

K. Gargasewicz

W. Moskal

K. Minda

A. Cieślik

A. Majdzik

Prezentacje na temat historii obu krajów. Największe miasta Polski i nasze najsłynniejsze zabytki.

 38.

III spotkanie online uczniów 3EB

z tureckimi uczniami w ramach dwujęzycznego projektu eTwinning “Kultura w pigułce” 

12.01.2022

I. Barwa

A. Gredka

J. Chejdysz

A. Cieślik

A. Majdzik

Dwujęzyczne prezentacje uczniów na temat słynnych Polaków oraz polskiej kuchni.

39.

XI Powiatowy Konkurs Informatyczno–Fotograficzny „Moje wyjątkowe miejsce”.

Termin przesyłania prac do 16.12.2022

rozstrzygnięcie

12.01.2023

SP kl. IV-VI

SP kl. VII-VIII

Szkoły Ponadpodstawowe

B. Sakowska

Dwie kategorie konkursowe:

Grafika komputerowa i Fotografia

Osiągnięcia:

Kategoria fotografia:

II miejsce

M. Liczban (IVa)

Wyróżnienie

Ł. Dębski (IIIa)

40.

Projekt EkoEksperymentatorium dla młodzieży. Lekcje z treściami proekologicznym z wykorzystaniem narzędzi TIK prowadzone w ramach przedmiotów humanistycznych. Patronat MKi Ś.

styczeń 2023

kl. 8 SPdD

A. Janikowska

Projekt EkoEksperymentatorium dla młodzieży. Lekcje z treściami proekologicznym z wykorzystaniem narzędzi TIK prowadzone w ramach przedmiotów humanistycznych. Patronat MKi Ś.

41.

Projekt BohaterOn

styczeń -luty 2023

kl. IVBc, 8 SPdD

A. Janikowska, A. Majdzik

Projekt BohaterOn

42.

Spotkanie z pracownikami OHP dla uczniów klas branżowych

16.02.2023

1S, 2S, 3S

J. Renkowska

 

43.

Konkurs walentynkowy w języku obcym

20.02.2023

(rozstrzygnięcie konkursu)

uczniowie Technikum

A. Cieślik

M. Małagowska

D.Bratek

A. Derduła

I miejsce.

F. Wierzbicki (3C)

 

II miejsce:

W. Ligowski (3C),

K. Tokaj (3C)

III miejsce:

D. Halaczek (3E)

 44.

Pozyskanie do celów dydaktycznych silnika szkoleniowego marki Renault

21.02.2023

 

A.Zygmunt

 

 45.

Eliminacje wewnątrzszkolne do konkursu ogólnopolskiego AUTO FACHMAN

luty/marzec 2023

15 uczniów z klasy IIIC, IVBC/C, IIIS

S. Knapik - Siemońska

B. Dzbanuch

A. Warmuziński

zakwalifikowani do II etapu.

46.

Nawiązanie współpracy z dealerem JAGUAR LANDROVER celem zgłoszenia uczniów do programu stażowego YOUNG MASTER MECHANIC JAGUAR LAND ROVER - I etap konkursu

luty/marzec 2023

S. Domański (IC)

M. Dobrasz (IVBC/C)

S.Knapik - Siemońska

 

 47.

Listy i rysunki uczniów dla żołnierzy z Ukrainy

marzec 2023

chętni uczniowie

J. Renkowska

 

 48.

Otwarta lekcja historii:. 1 marca Narodowy Dzień żołnierzy Wyklętych. Temat: Spośród wszystkich narodów świata my Polacy winniśmy najlepiej oceniać znaczenie i wartość słowa „wolność”. Żołnierze wyklęci - Żołnierze niezłomni.

01.03.2023

kl. 8 SPdD

A. Janikowska

 

 49.

Szkolny konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku

07.03.2023

23 uczniów ZST (technikum)

J. Jędryczek

I. Persich

M. Liczban (4A)

J. Nawrot (4A)

J. Poklek (1C)

wyróżnienie: A. Gumula (1BD)

50.

Pozyskanie do celów dydaktycznych specjalistycznego oprogramowania serwisowego Workshop Data

14.03.2023

 

K. Bierzyński

 

51.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Oddaj krew - ratuj życie”

luty/marzec 2023

Uczniowie ZST

K. Rodak

 

52.

Szkolny konkurs na prezentację o Mikołaju Koperniku “Postać i działalność Mikołaja Kopernika”

luty/marzec 2023

Uczniowie ZST

J.Jędryczek, I. Persich

S. Kobińska (3EB)

M. Liczban (4A)

Sz. Domański( 1C)

wyróżnienie: K. Gorgoń (4ACg)

53.

Udział w kwalifikacjach do finału IX Mistrzostw Polski w pracy z tekstem na komputerze.

08.03.2023

N. Jagieła (kl.IIA)

E. Pezda (kl.IIE)

A. Sosnowski (kl.IIE)

W. Rapp (kl.IIIA)

B. Sakowska

 

54.

Dzień św. Patryka w Zespole Szkół Technicznych.

Lekcja kulturowa na temat Irlandii i św. Patryka. V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Irlandii (udział szkół podstawowych)

17.03.2023

Uczniowie klasy 8 SP 29 oraz SP 11 w Dąbrowie Górniczej, uczniowie klasy 4E, 2A, 3E, 3EB

A. Cieślik

M. Małagowska

J. Białas

N.Krupa

 

I miejsce: SP 29

II miejsce: SP 11

III miejsce: ZST

55.

Konkurs na najciekawszy plakat z okazji Dnia św. Patryka

17.03.2023

Uczniowie Technikum

A. Cieślik

M. Małagowska

J. Białas

I m-ce

K. Wróbel

 

II m-ce

Z. Gulec

 

III m-ce

K. Lipigórska,

N. Adamowicz

 56.

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy “Międzygwiezdny Pył”

17.03.2023

M. Liczban (4A)

J. Nawrot (4A)

M. Nowak (4ACg)

J. Jędryczek

M. Liczban (4A) zakwalifikowanie się do 2 etapu konkursu

57.

Dzień kolorowej skarpetki

21.03.2023

1f

A. Wiewióra

 

58.

Ostatnie spotkanie online uczniów 3EB

z tureckimi uczniami w ramach dwujęzycznego projektu eTwinning “Kultura w pigułce”

23.03.2023

S. Kobińska

J. Budzyński

N. Dmytrowska

M. Wrześniewska

A. Cieślik

A. Majdzik

Dwujęzyczne prezentacje uczniów na temat położenia muzyki oraz swojego miasta.

59.

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny “Lwiątko”

27.03.2023

I. Kośiński (4ACg)

K. Gorgoń (4ACg)

M. Nowak (4ACg)

J. Nawrot (4A)

M. Liczban (4A)

J. Jędryczek

 

60.

Zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji

marzec 2023

Uczniowie ZST

K. Rodak

 

61.

 

 

 

 

 

62.

XIX Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

30.03.2023

M. Nowak (4ACg)

M. Liczban (4A)

J. Jędryczek

 

63.

Szkolny konkurs leksykalny z języka niemieckiego

30.03.2023

Klasy pierwsze ZST

A. Majdzik

A. Derduła

D. Bratek

I miejsce

Sz. Domański (kl.1c)

 

II miejsce

Kubiak (kl.1f)

 

III miejsce

N. Zmysłowska (kl.1e)

64.

Akcja EkoEdukator “Daj ubraniom nowe życie”

31.03.2023

1f

A. Wiewióra

 

65.

Konkurs na plakat „KATYŃ-1940-PAMIĘTAMY”

03.04.2023

Uczniowie ZST

A. Majdzik

A. Janikowska

 

66.

XVI Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych

14.04.2023

Uczniowie Technikum

A. Cieślik

M. Małagowska

J. Białas

I m-ce

K. Gorgoń (4ACg)

 

II m-ceM. Nowak (4ACg)

 

III m-ce

I. Czyż (IVE)

67.

II etap ogólnopolskiego konkursu AUTO FACHMAN

27.03 - 15.04.2023

B. Dzbanuch

A. Warmuziński

S. Knapik - Siemońska

II etap ogólnopolskiego konkursu AUTO FACHMAN

68.

Wykład w ramach projektu: „Zęby na Lux - program profilaktyki próchnicy”

19.04.2023

IV E, IV BC, IV A, IV ACg

A. Gola Nowak

 

69.

Projekt "Ekoedukator na medal"

marzec-maj 2023

1 BD, 7,8 SPdD, 1f

A. Radomska A. Wiewióra A. Janikowska

Projekt "Ekoedukator na medal".

70.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym - "e-kronika ZST", umieszczana w cyklicznych odcinkach na kanale YT oraz promowana poprzez szkolny kanał facebook'a.

cały rok szkolny

chętni uczniowie
z różnych klas

D. Jopek

J. Gumuła