ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rejestr osiągnięć szkoły 2020-21

 

Lp.

Rodzaj działań

Termin

Uczestnicy

Opiekun

Uwagi:

1

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (PREZENTACJA MULTIMEDIALNA)

10.XI

UCZNIOWIE SZKOŁY

K.SZCZEPAŃSKA;

D.JOPEK,

J.CHLEBICA

 

2

WYJŚCIE DO KINA "25 lat niewinności - sprawa Tomasza Komendy"

 

5.10

KLASA IICg, IIEg,

S.KNAPIK-SIEMOŃSKA

A.SZYBA

D.JOPEK

 

3.

Akcja “Sprzątanie świata”

02.10

klasa 1E, 3E

J. Landecka, A. Mucha

 

4.

Wycieczka turystyczno - krajoznawcza
i integracyjna do Zakrzowa

07-09.10

klasa 1E, 1C, 2SMA

S. Siwek, A. Mucha, J. Jędryczek, J. Landecka, J. Renkowska

 

5.

Dzień Chłopaka

30.09

Samorząd Uczniowski

  1. Szyba, A. Mucha

 

6.

Kampania pod hasłem “Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”:

Konkurs na realizację dowolnego przedsięwzięcia pod hasłem: Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce.

Konkurs na plakat pt. Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce.

30.10

Klasa 1E (w szczególności Patryk Stryjek, Karolina Połomska)

Anna Oleksy, A. Mucha

 

7.

Wybór Samorządu Uczniowskiego

wrzesień 2020r.

Samorząd Uczniowski

Młodzież ZST

  1. Szyba, A. Mucha

 

8

Zwiedzanie muzeum zamkowego w Będzinie

październik 2020r

klasa 2bc

A.Janikowska

A.Majdzik

 

 

9.

WYJŚCIE DO KINA HELIOS "25 lat niewinności - sprawa Tomasza Komendy"

06.10.2020r.

klasa 2A i 2EBg

B.Sakowska

D.Bratek

 

 

10.

“Andrzejki online” prezentacje uczniów na stronie szkoły.

30.11.2020r.

uczniowie szkoły

samorząd uczniowski

  1. Mucha
  2. Szyba

 

11.

“Mikołajki online” prezentacje uczniów na stronie szkoły.

04.12.2020r.

uczniowie szkoły

samorząd uczniowski

A. Mucha

A. Szyba

 

12.

Przeprowadzenie wśród uczniów szkoły akcji “Kartka dla Seniora” organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta przy współpracy Centrum Aktywności Obywatelskiej

01.12-14.12.2020

samorząd uczniowski

  1. Mucha

      A. Szyba

 

13.

Projekt dotyczący rozpropagowania wśród uczniów nowych książek, które pojawiły się w bibliotece szkolnej w ramach dofinansowania z NPRCz.

26.11 -4.12.2020

chętni uczniowie

J. Gumuła

L.Gurgul

 

15

Przygotowanie wolontariuszy do uczestnictwa w Inauguracji projektu “Młodzi Jałmużnicy”

13.10.2020

wolontariusze SKC

D.Zasada-Seweryn

M. Nowak

 

16

Udział w Koncercie online “Oratorium o stworzeniu”

Dzień Wolontariusza

5.12.2020

wolontariusze SKC

D.Zasada-Seweryn

 

17

Przeprowadzenie Akcji MEN “Razem na święta” wśród uczniów ZST

1.12-24.12.200

wolontariusze SKC

D.Zasada-Seweryn

J.Jędryczek

 

18

Współpraca ze Szlachetną Paczką

8.12-13.12.2020

wolontariusze SKC

D.Zasada-Seweryn

J.Jędryczek

 

19

Udział w projekcie ekologicznym Caritas “Laudato Si”

-przygotowanie własnego projektu na konkurs

listopad 2020-marzec 2021

wolontariusze SKC

D.Zasada-Seweryn

 

20.

WYJŚCIE DO KINA "25 lat niewinności - sprawa Tomasza Komendy"

05.10.2020

2Ag, 2E

J. Białas, A. Cieślik

 

21.

III edycja Olimpiady języka angielskiego

(po raz pierwszy w formie zdalnej

 z wykorzystaniem platformy MS Teams)

27.11.2020

29 uczniów z różnych klas

Anna Cieślik,

Jeremi Białas,

Monika Małagowska

I m-ce: Maciej Mika (3E), Julia Świątek (4E)

II m-ce: Filip Cieślik (3C)

III m-ce: Krzysztof Gorgoń (2Ag)

wyróżnienie: Bartłomiej Wojnar (2Ag), Oliwier Michalak (2BC)

22.

Sukces ucznia klasy 2Ag Krzysztofa Gorgonia w międzynarodowym konkursie Futuristic Game Jam w ramach ramowego programu unijnego Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji.

30.10.2020 - 01.11.2020

Krzysztof Gorgoń (2Ag)

własna inicjatywa ucznia

laureat

23

Udział w warsztatach filmowych”Nie bój się obiektywu!”

11.12.2020

wolontariusze SKC

Danuta Zasada-Seweryn

 

24

Promowanie wśród osób samotnych akcji “Metropolitalna Wigilia dla samotnych z dostawą do domu” i zachęcanie uczniów ZST do udziału w wolontariacie

5-24.12.2020

wolontariusze SKC

Danuta Zasada-Seweryn

 

25

“Solidarność. Podaj dalej” Międzynarodowy program, który ma na celu edukację na rzecz różnorodności
i otwartości na odmienność drugiej osoby.

 

15.10.2020 - 21.03.2021

uczniowie kl. 8 SPdD

klasa 1E

Agnieszka Janikowska

Agnieszka Mucha

Anna Oleksy

 

26.

IX Powiatowy Konkurs Informatyczno - Fotograficzny “Moje wyjątkowe miejsce”

dla powiatów: Dąbrowa Górnicza, Będzin.

Termin przesyłania prac 29.01.2021r.

Rozstrzygnięcie Luty 2021r.

uczniowie Szkół

Podstawowych kl.IV-VIII i Szkół Ponadpodstawowych.

Barbara Sakowska

Aneta Terlecka

III miejsce w kategorii fotografia - Mateusz Liczban kl. II A

27.

Wypowiedź uczennicy Karoliny Łagan w audycji Radia Katowice: Rok 2021 bez studniówek” (Wiadomości Regionalne)

 

25.01.2021

Karolina Łagan

Anna Cieślik

 

28.

Film promujący szkołę dla kandydatów ZST.

18.02.2021 r.

Uczniowie: Wiktoria Dwojak, Łukasz Gibałka, Oliwier Dudek ,Emil Marzec, Jakub Nawrot, Piotr Marzęciak, Dawid Manowski, Mateusz Liczban, Adrian Berdek, Kacper Biegański, Kacper Jędrzejewski, Łosicki Emil, Maciej Dobrasz, Szymon Ranik, Igor Piekarski. Montaż i oprawa muzyczna oraz graficzna :Nikodem Bluma, Kamil Kulka.  

Aneta Majdzik, Agnieszka Janikowska

 

29

III Konkurs WIedzy o Irlandii

22.03.2021 r.

35 uczniów: 3AB, 3C (gr. 1), IVA (gr. 1) oraz przedstawiciele klas IE, 2Ag, 2Eg

Anna Cieślik, Jeremi Białas, Monika Małagowska

I miejsce: Maciej Nowak, Wiktoria Mazur

II miejsce: Krzysztof Błach

III miejsce:  Bartłomiej Wojnar

wyróżnienie: Filip Cieślik,  Krzysztof Gorgoń, Bartosz Piekarczyk, Kacper Wiekiera

 

30

WIRTUALNA SZKOŁA W WARUNKACH PANDEMII- prelekcja on-line dla uczniów

17.03.2021

klasy pierwsze

Anna Jabłońska-Trzebska

uczestnicy

124 uczniów

6 nauczycieli

pedagog

31

"WPŁYW PANDEMII NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY. ROLA RODZICÓW WE WSPIERANIU ICH PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU" - prelekcja dla rodziców

23.03.2021

rodzice/prawni opiekunowie

Anna Jabłońska-Trzebska

Anna Oleksy

 

wiadomość odczytało 185 rodziców

32

Udział uczniów w szkolnym webinarium eTwinning “Sprawdzam! Fałszywe informacje i ich weryfikacja”

29.03.2021

 

 

 

33

WIRTUALNA SZKOŁA W WARUNKACH PANDEMII- prelekcja on-line dla uczniów

21.04.2021

klasy drugie

Anna Jabłońska-Trzebska

uczestnicy

118 uczniów 

2 nauczycieli

pedagog

34

PODSTĘPNE WZW – program profilaktyczny

19.04.2021

20.04.2021

22.04.2021

26.04.2021

27.04.2021

 

1C

3SM

1E

1EB

3C

 

Anna Jabłońska-Trzebska

20 uczestników

2 uczestników

26 uczestników

28 uczestników

9 uczestników

 

35

ZNAMIĘ, ZNAM JE – program profilaktyczny

10.05.2021

1C

Anna Jabłońska-Trzebska

22 uczestników

36

NIE DAJ SIĘ SPRZEDAĆ!- handel ludźmi

14.05.2021

1C

Anna Jabłońska-Trzebska

19 uczestników

37.

Akcja skierowana do rodziców : ”Uważność na stan psychiczny dzieci”-materiały (ulotka, prezentacja, strona)n/t depresji i apel o kontakt ze specjalistami

15.04.2021

rodzice uczniów ZST

Anna Oleksy

321 rodziców odebrało maila z materiałami

38

Akcja “Uwaga! Dół czy depresja”

15.04.2021

uczniowie ZST

Anna Oleksy

364 uczniów odebrało informacje

39

Akcja informacyjna, upowszechniająca wyniki badań z konferencji ”Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu.”

27.04.2021

nauczyciele ZST

Anna Oleksy

52 nauczycieli 

40.

Ars-jak dbać o miłość? Rekomendowany program profilaktyki uzależnień dla młodzieży 

13.05.2021

18.05.2021

 

uczniowie 2SMa, 2SMg

uczniowie 2 klas technikum

 

Anna Oleksy

10 uczniów

105 uczniów

 

41

Konkurs z historii nowożytnej i współczesnej

19.04.2021

W konkursie z  historii nowożytnej wzięli udział:

Uczniowie klasy 2a: Dobrzyński Robert, Nawrot Jakub

Uczniowie klasy 2e: Liszka Piotr

Uczniowie klasy 2bc: Biegański Kacper, Dobrasz Maciej, Gibałka Łukasz, Łosicki Emil

W konkursie z historii współczesnej wzięli udział:

Uczniowie klasy 2ag:Gorgoń Krzysztof, Miśkiewicz Wiktor, Nowak Maciej, Wojnar Bartłomiej, Robert Gorzkowski

 

Aneta Majdzik

Agnieszka Janikowska

Laureaci konkursu z historii nowożytnej:

Miejsce pierwsze:Robert Dobrzyński

Miejsce drugie:Jakub Nawrot

Miejsce trzecie:Piotr Liszka

Laureaci konkursu z historii współczesnej:

Miejsce pierwsze: Krzysztof Gorgoń,

Miejsce drugie: Wojnar Bartłomiej

Miejsce trzecie: Maciej Nowak

 

 

 

 

 

42

Lekcje z ZUS

wrzesień - październik 2020 r.

2Ag, 1S, 2SM

Justyna Renkowska

Cykl lekcji dotyczących budowania świadomości o ubezpieczeniach społecznych

43

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

16-22 listopada 2020 r.

uczniowie z 2Ag

Justyna Renkowska

obchody online - prezentacje na fb i stronie szkoły

44

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pt. “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

8 i 14 grudzień 2020 r.

uczniowie z 2Ag:

Gorgoń Krzysztof, Miśkiewicz Wiktor, Nowak Maciej, Wojnar Bartłomiej.

Justyna Renkowska

udział online w olimpiadzie ogólnopolskiej

45

Akcja PCK “Zajączek”

marzec 2021

chętni uczniowie ZST

Justyna Renkowska

zbiórka słodyczy dla uboższych dzieci objętych pomocą PCK

46

Akcja “Zbiórka dla Żaka”

kwiecień 2021

chętni uczniowie ZST

Justyna Renkowska

zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci objętych pomocą PCK

47

Wirtualne pożegnanie maturzystów

30 kwiecień 2021

klasy IV

Joanna Jędryczek, Justyna Renkowska

Prezentacja na fb i stronie szkoły

48

II Lotniskowe Targi Zawodoznawcze

22. 04. 2021

3E, 2E

Justyna Renkowska

udział online

49

Konkurs polonistyczno - fotograficzny “Żywe obrazy”

kwiecień 2021

kl. VIII SPD, I A,

 II Eg, III C, IV E

Agnieszka Janikowska

Małgorzata Nanuś

udział online

prezentacja najlepszych prac na stronie szkoły i na Facebooku

50

Prezentacja multimedialna z okazji Święta Pracy i  i Narodowego Święta Trzeciego Maja

1 maja 2021

 

Jarosław Chlebica

Małgorzata Nanuś

prezentacja na stronie szkoły i na Facebooku

51

Wakacyjne oferty pracy

24. 05. 2021

Julia Orda - 3E

Justyna Renkowska

prezentacja na stronie szkoły

52

Konkurs plastyczny pt. “Stop dopalaczom”

10 czerwiec 2021

uczniowie ZST

Justyna Renkowska

 

53

Powitanie uczniów szkoły przez Samorząd Uczniowski po powrocie ze zdalnego nauczania - słodki poczęstunek

17.05.2021

24.05.2021

Przedstawiciele SU

Aleksandra Szyba

Agnieszka Mucha

 

54

Wycieczka przedmiotowa do Centrum Edukacji Lotniczej - Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice

01.06.2021

klasa IE

Agnieszka Mucha

Aneta Terlecka

Joanna Landecka

 

55

Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas pierwszych

luty 2021

klasy 1

Joanna Jędryczek

Joanna Landecka

Ewa Łukomska

I miejsce: Emilia Kula 1EB, II miejsce: Sandra Kobińska 1EB, Martyna Wrześniewska 1EB, Franciszek Trzebiński 1A, III miejsce: Karolina Połomska 1E

56

Międzynarodowy Konkurs Fizyczny LWIĄTKO

wrzesień 2020

5 uczniów (3 uczniów 3AB, 1 uczeń 2Ag, 1 uczeń 3C)

Joanna Jędryczek

tytuł honorowy TAON Krzysztof Gorgoń 2Ag

57

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA

marzec 2021

5 uczniów (1 uczeń 2Ag, 4 uczniów 3AB)

Joanna Jędryczek

wynik bardzo dobry Krzysztof Gorgoń 2Ag

58

XVII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

kwiecień 2021

2 uczniów z 3AB

Joanna Jędryczek

III miejsce Jakub Gawlik 3AB

59

Zakończenie roku klas maturalnych

kwiecień 2021

uczniowie klas 4

Joanna Jędryczek

Justyna Renkowska

filmik z absolwentami umieszczony na stronie szkoły

 60

XIV Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych 

2 czerwca 2021

24 uczniów z klas 3AB, 2Ag, 3C

Anna Cieślik, 

Jeremi Białas, 

Monika Małagowska

 

I miejsce: Krzysztof Błach (3AB)

II miejsce: Bartłomiej Wojnar (2Ag)

III miejsce: Krzysztof Gorgoń, Jakub Kozłowski (2Ag)

 61 Klasowe wyjście integracyjne z okazji Dnia Dziecka do CSiR w Parku Zielona.  01.06.2021 r.  Klasa 2A  

B.Sakowska

D.Bratek

 
 62  Wyjście integracyjne do Parku Zielona.  11.06.2021 r.   1C, 2Ag  

Anna Cieślik

Joanna Jędryczek

Danuta Zasada-Seweryn

 
 63  XIX WOJEWÓDZKI ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS GRAFIKI KOMTPUEROWEJ „Sport w moim życiu, czyli jak marzenia stają się rzeczywistością”.  18.06.2021r.  

Żaneta Tomczyk

Mateusz Liczban

 Barbara Sakowska  

I miejsce - Mateusz Liczban kl. II A

Wyróżnienie - Żaneta Tomczyk kl. I E