ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Spotkanie z uczniami i rodzicami w ramach programu Erasmus+

Spotkanie z uczniami i rodzicami w ramach programu Erasmus+Dnia 23.11.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o  numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000056143 realizowanym w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

 

Na spotkaniu uczniowie i rodzice zostali poinformowani o celu i sposobie realizacji projektu, o zajęciach organizowanych w ramach wsparcia językowego, pedagogiczno-psychologicznego i kulturowego. Podpisali także umowę o odbyciu praktyki oraz deklarację o uczestnictwie w projekcie.

Podczas spotkania zespół projektowy przedstawił informacje dotyczące wyjazdu, przebiegu praktyk oraz niezbędnej dokumentacji. Zostały omówione kwestie organizacyjne związane z podróżą i pobytem młodzieży na praktykach, na które uczniowie oczekują z niecierpliwością.

Wszyscy uczniowie i rodzice zostali zapoznani z regulaminem praktyk. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących podczas podróży, w obiekcie zakwaterowania oraz w miejscach realizacji programu praktyki i programu kulturowego.

Spotkanie z uczniami i rodzicami w ramach programu Erasmus+

Spotkanie z uczniami i rodzicami w ramach programu Erasmus+