ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Sportowe

Nazwa wydarzenia Data wydarzenia Miejsce wydarzenia Szczebel zawodów lub konkursu Organizator i / lub patronat Opiekungrupy  Uczeń biorący udział w zdarzeniu oraz klasa do której uczęszcza. Opis przebiegu wydarzenia Miejsca zajęte przez uczniów, zdobyte nagrody.
Liga Strzelecka Szkół Ponadgimnazjalnych  2018-09-28 strzelnica pneumatyczna LOK w Dąbrowie Górniczej  okręgowy Organizator:  Zespół Szkół Technicznych, Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza,
Towarzystwo Sportów Obronnych „Muszkiet”
A.Gola-Nowak (AG), A.Radomska (AR) Majka Patoła II E, Klaudia Furgalska III EB, Paulina Żak II E, Wiktoria Białas II E, Kinga Niżnik III EB, Daria Kudzia II E, Patryk Pietrzyk II A, Piotr Maziarz III C, Dominik Strąk II A, Patryk Stawiarski IV A, Jakub Sokołowski I C, Patryk Polniak I C, Łukasz Skrzelowski I C Celem zawodów jest promowanie zasad współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji, pokazanie młodzieży alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, integracja młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie strzelectwa sportowego. W zawodach biorą udział pięcioosobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Kategoria drużynowa: I miejsce w kategorii chłopców, III miejsce w kategorii dziewcząt. Kategoria indywidualna: I miejsce Patryk Pietrzyk II A, II miejsce Piotr Maziarz III C
Liga Strzelecka Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2018-09-28 strzelnica pneumatyczna LOK w Dąbrowie Górniczej  okręgowy Zespół Szkół Technicznych, Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza, Towarzystwo Sportów Obronnych „Muszkiet” A.Gola-Nowak (AG), A.Radomska (AR) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Celem zawodów jest promocja naszej szkoły, popularyzacja wśród młodzieży strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych strzelców, przygotowanie do zawodów strzeleckich na różnym szczeblu, integracja młodzieży i środowiska osób zainteresowanych strzelectwem oraz pokazanie młodzieży alternatywnej formy spędzania czasu wolnego. szkoły podstawowe i gimnazjalne np.: SP 7, SP 12, SP 13, szkoła sportowa
Szkolna Liga Lekkoatletyczna Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej 2018-09-25 Dąbrowa Górnicza ZSS Miejski Szkolny Związek Sportowy ZSS S.Siwek (SS) Adrian Rakoczy-IVEB, Patryk Janas-IIIE, Łukasz Kowalczyk-IIA, Jakub Cytarzyński-IIBC, Michał Janiak-IISM, Radosław Machura-IIBC, Bartosz Samek-IAB, Oskar Szewczyk-IC, Piotr Cichoń-IE, Michał Wacławczyk-IC, Marcel Gumolak-IIIE, Kacper Rachuna-IC, Konrad Bochenek-IIIA, Kamil Baran-IIIA zawody sportowe-dąbrowskie szkoły średnie miejsce drugie
Sztafetowe biegi przełajowe Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej 2018-09-28 Dąbrowa Górnicza Miejski Szkolny Związek Sportowy S.Siwek (SS) Radosław Machura-IIB, Łukasz Kowalczyk-IIA, Adrian Rakoczy-IVEB, Bartosz Samek-IAB, Oskar Zacharski-IIIC, Krystian Hrabik-IVE zawody sportowe miejsce drugie
Mistrzostwa ZST w piłce koszykowej 2018-10-04 ZST Szkolny ZST W.Kozioł (WK), S.Siwek (SS) 48 uczniów z 8 klas zawody sportowe w piłce koszykowej  I miejsce - klasa IIIE,
II miejsce - klasa IC
III miejsce - klasa IIA
Szkolny Turniej Szachowy 2018-10-08 ZST Szkolny nauczyciele WF W.Kozioł (WK), S.Siwek (SS) Dawid Paciej-IIIE,
Daniel Hajka-IE,
Dominik Pałys-IVA,
Katarzyna Szopa-IVE,
Łukasz Blady-IVA
Marcin Gara-IVA
Maciej Majka-IE
Maksymilian Purzyński-IIIE
zawody szachowe I miejsce-Dawid Paciej
II miejsce-Daniel Hajka
III miejsce-Łukasz Blady
IV miejsce-Katarzyna Szopa
Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w tenisie stołowym 2018-10-10 TZN Miejski Szkolny Związek Sportowy TZN W.Kozioł (WK), S.Siwek (SS) Sebastian Michta-IIA,
Mateusz Wódkowski-IIIE, 
zawody sportowe miejsce IV
Szkolny Turniej w tenisie stołowym 2018-10-11 ZST Szkolny nauczyciele WF W.Kozioł (WK), S.Siwek (SS) 24 uczniów zawody sportowe-system pucharowy I miejsce-Mateusz Wódkowski
II miejsce-Sebastian Michta