ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

03 września 2018 godz. 9.00

Szkolna giełda podręczników

04 - 28 września 2018

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie na sesję styczeń-luty 2019

09 września 2018

Testy kompetencyjne po gimnazjum

10 - 14 września 2018

Konferencja Rady Pedagogicznej

12 września 2018 godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

12 września 2018 godz. 17.30

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

17 września 2018

Rada Rodziców, zebranie przedstawicieli trójek klasowych

17 września 2018 godz. 16.30

Wybór Samorządu Uczniowskiego

20 września 2018

Akcja sprzątania świata

21 września 2018

Dzień Chłopaka

28 września 2018

PAŹDZIERNIK

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

01 października 2018

Tydzień wycieczkowy

01 - 05 października 2018

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

10 października 2018 godz. 15.30

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych

12 października 2018

Akcja krwiodawstwa

16 października 2018

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania

22-26 października 2018

Zaduszki

31 października 2018

LISTOPAD

Dzień Niepodległości

09 listopada 2018

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

12 - 16 listopada 2018

Światowy dzień rzucania palenia

 15 listopada 2018

Próbny egzamin maturalny

20 - 23 listopada 2018

Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych

23 listopada 2018

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

26 listopada 2018 godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

26 listopada 2018 godz. 17.30

Próbny egzamin zawodowy

27 - 28 listopada 2018

Andrzejki

30 listopada 2018

GRUDZIEŃ

Mikołajki

06 grudnia 2018

Wystawienie ocen śródrocznych
w klasach maturalnych

14 grudnia 2018

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów klas maturalnych

14 grudnia 2018

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych i szkoleniowa Rady Pedagogicznej

18 grudnia 2018 godz. 15.30

Jasełka

20 grudnia 2018

Wigilie klasowe

21 grudnia 2018

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2018

STYCZEŃ

Wystawienie ocen śródrocznych
w klasach I - III  

04 stycznia 2019 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów klas I - III 

04 stycznia 2019 

Konferencja klasyfikacyjna klas I - III 

08 stycznia 2019  godz. 15.30

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń-luty 2019

09 stycznia - 15 lutego 2019

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

15 stycznia 2019  godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

30 stycznia 2019  godz. 17.30

LUTY

Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych

07 lutego 2019

Walentynki

08 lutego 2019

Ferie zimowe

11 lutego 2019 - 24 lutego 2019

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2019

18 lutego 2019

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania 
w klasach maturalnych

25 lutego - 26 lutego 2019

MARZEC

Dzień Św. Patryka

15 marca 2019

Kontrola dokumentacji pedagogicznej pod względem rytmiczności oceniania  w klasach I - III

18 - 20 marca 2019

Wystawienie ocen proponowanych rocznych w klasach maturalnych

20 marca 2019

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

21 marca 2019 godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

21 marca 2019  godz. 17.00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2019

22 marca 2019

Złożenie deklaracji w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

29 marca 2019

KWIECIEŃ

Wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych

12 kwietnia 2019

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych, konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

 16 kwietnia 2019  godz. 15.30

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych

24 kwietnia 2019

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2019

Święto Pracy 1 Maja/Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2019

MAJ

Pisemny i ustny egzamin maturalny

06 - 25 maja 2019

Uczniu pokaż swoją brykę

11 maj 2019

Tydzień wycieczkowy

20 - 24 maja 2019

Wystawienie oceny proponowanych rocznych w klasach I - III

22 maja 2019

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

23 maja 2019  godz. 15.30

Zebrania z rodzicami

23 maja 2019  godz. 17.00

Światowy dzień bez papierosa

31 maja 2019

CZERWIEC

Wystawienia ocen rocznych w klasach I - III

12 czerwca 2019

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

13 czerwca 2019  godz. 15.30

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas I - III

18 czerwca 2019

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, sesja czerwiec-lipiec 2019

18 czerwca - 04 lipca 2019

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019  godz. 9.00

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2019  godz. 10.00

LIPIEC

Rozdanie świadectw maturalnych

04 lipca 2019  godz. 12.00

Złożenie oświadczeń przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 

11 lipca 2019

SIERPIEŃ

Poprawkowy egzamin maturalny

20 sierpnia - 21 sierpnia 2019

Egzaminy poprawkowe

26 - 30 sierpnia 2019

Rozdanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

30 sierpnia 2019

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02 września 2019

                              

 

Dni dyrektorskie:

10 stycznia – egzamin zawodowy pisemny

06, 07, 08 maja – egzamin maturalny

18  czerwca – egzamin zawodowy pisemny

 

Dni do odpracowania:

02 maja – 11 maja