ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora w:

poniedziałki od 10.00-12.00

we wtorki od 13.00 do 15.00Wicedyrektor szkoły oraz kierownik praktycznej nauki zawodu przyjmują skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.