ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Uczelnie i instytucje

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach została utworzona w 2002 roku. Od początku istnienia uczelni jej mury opuściło już 6 tysięcy absolwentów.

Nasza uczelnia jest pierwszą w kraju, która rozpoczęła autonomiczne kształcenie inżynierów BHP. Aktualnie rozszerzona oferta kształcenia dotyczy bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego.

WSZOP to nie tylko studia w zakresie bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczno-Społeczny proponuje również specjalności z zakresu zarządzania z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, kulturoznawstwa - Reklama i PR, Komunikacja audiowizualna (zajęcia praktyczne w pracowni audiowizualnej) oraz języków obcych, jako środka porozumiewania się i poznawania różnorodności kulturowych we współczesnym świecie (zajęcia praktyczne z języka angielskiego, chińskiego, hiszpańskiego prowadzone w kabinach tłumaczeniowych).

Uczymy poszukiwanych na rynku pracy zawodów, ale także rozwijamy umiejętności społeczne i praktyczne. Przedmioty specjalnościowe prowadzą doświadczeni praktycy, studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria oraz pracownie komputerowe, gdzie zajęcia są realizowane w niewielkich grupach.

Aktywnie współpracujemy z innymi uczelniami. W ramach umów partnerskich realizujemy The Balic University Programme (studenci otrzymują do dyplomu Certyfikat Uniwersytetu w Uppsali), praktyki studenckie na Uniwersytecie im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku na Ukrainie oraz studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus. W roku akademickim 2012/13 studenci WSZOP wyjechali na studia do Dniepropietrowska, Turcji oraz Bułgarii. Chętnym proponujemy również zdobycie bezcennych doświadczeń w uczelniach w Estonii, Chorwacji, Portugalii oraz na Litwie.

Nasi studenci mogą realizować swoje pasje naukowe, artystyczne lub sportowe w kołach naukowych oraz Akademickim Związku Sportowym. AZS WSZOP organizuje zajęcia z tenisa stołowego, siatkówki, karate i samoobrony, piłki nożnej oraz zajęcia pływackie. O rozwój zawodowy studentów i absolwentów dba Akademickie Biuro Karier.
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach to przede wszystkim studenci i absolwenci. To oni wypełniają gmach szkoły dobrą atmosferą i są twórcami jej sukcesów.

Zapraszamy do WSZOP! Dołącz do naszej społeczności akademickiej!

Informacje ze strony wszop.edu.pl