ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik ekspolatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali:

  • logistyka
  • spedycja
  • obsługa podróżnych
  • magazynowanie i przeładunek towarów
  • eksploatacja środków transportu
  • organizacja pracy portów i terminali

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

  • Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ