ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik ekspolatacji portów i terminali

 

  • logistyka
  • spedycja
  • obsługa podróżnych
  • magazynowanie i przeładunek towarów
  • eksploatacja środków transportu
  • organizacja pracy portów i terminali

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

  • SPL. 02 - obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • SPL. 03 - obsługa ładunków w portach i terminalach

 

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  • język angielski
  • geografia