ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik mechanik

Technik mechanik:

 • obsługa i programowanie obrabiarek CNC
 • organizacja procesu produkcji
 • projektowanie wspomagane komputerowo
 • wytwarzanie części maszyn
 • obsługa cyfrowej aparatury pomiarowej
 • tworzenie dokumentacji technicznej

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

 • MEC. 05 - użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC. 09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

technikum 5-letnie po szkole podstawowej

 • matematyka
 • język angielski

technikum 4-letnie po gimnazjum

 • matematyka
 • fizyka

 

OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ