ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik mechanik

Technik mechanik:

  • obsługa i programowanie obrabiarek CNC
  • organizacja procesu produkcji
  • projektowanie wspomagane komputerowo
  • wytwarzanie części maszyn
  • obsługa cyfrowej aparatury pomiarowej
  • tworzenie dokumentacji technicznej

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

  • Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ