ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik mechanik

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje umiejętności w zakresie: użytkowania obrabiarek skrawających, projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji i naprawy maszyn, urządzeń i mechanizmów. Ostatnie lata dowiodły, że w związku z rozwojem technik komputerowych zmieniła się charakterystyka zawodu technik mechanik i pojawiło się wiele nowych specjalizacji. Zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu mechanicznym.

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

  • operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC)
  • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach politechnicznych.

Absolwent wykazuje się następującymi umiejętnościami:

  • znajomość nowoczesnych metod wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek skrawających, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
  • obsługi linii produkcyjnych montażowych
  • projektowanie prostych elementów mechanicznych z zastosowaniem programów komputerowych
  • organizacją i nadzorowaniem procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w charakterze:

  • technika średniego nadzoru, technologa, diagnosty, planisty i mechanika w przedsiębiorstwach związanych z:

- obróbką skrawaniem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie

- projektowaniem, wytwarzaniem i eksplantacją maszyn i urządzeń

- produkcją maszyn i urządzeń przemysłowych

  • w biurach projektowych, laboratoriach, placówkach naukowych, badawczo-rozwojowych.

 

 

Technik mechanik - Dąbrowa Górnicza

pobierz kartę zawodu

OFERTA EDUKACYJNA