ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik mechatronik

 

Technik mechatronik:

 • programowanie robotów przemysłowych
 • projektowanie wspomagane komputerowo
 • sterowniki PLC
 • automatyka linii produkcyjnych
 • obsługa i programowanie obrabiarek CNC
 • projektowanie inteligentnych domów

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

 • ELM. 03 - montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM. 06 - eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

technikum 5-letnie po szkole podstawowej

 • matematyka
 • język angielski

technikum 4-letnie po gimnazjum

 • matematyka
 • fizyka

 

 

OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ