ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Egzaminy zawodowe w sesji styczeń-luty 2020

Etap pisemny: 10 styczeń 2020

kwalifikacja

zawód

godzina

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali

1000

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali

1200

AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali

1000

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik

1200

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik

1400

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

1200

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

1400

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Technik mechanik

1000

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik

1200

 

Etap praktyczny (dokumentacja): 9 styczeń 2020

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali

900

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali

1300

AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali

900

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik

900

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

1300

 

Egzamin praktyczny dla kwalifikacji E.19 i M.44 odbędzie się w pierwszym tygodniu ferii ! Szczegółowy termin zostanie podany po uzgodnieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie.

Szczegółowe informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie znajdują się pod adresem:

dla klas czwartych:  https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/

dla pozostałych uczniów: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/