ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021 r.

 

Kwalifikacja

Etap pisemny

Etap praktyczny

data

godzina

sala

data

godzina

sala

Formuła 2017

AU.33

 

 

 

11.01.2021

9.00

B105

AU.34

12.01.2021

12.00

B104

11.01.2021

13.00

B104

sala gimnastyczna

sala gimnastyczna

EE.02

12.01.2021

12.00

B.104

13.01.2021

8.00

B6

12.00

16.00

EE.21

12.01.2021

14.00

sala gimnastyczna

15.01.2021

8.00

B6

12.00

16.00

16.01.2021

8.00

12.00

MG.18

12.01.2021

10.00

B105

13.01.2021

16.00

C1

MG.43

12.01.2021

14.00

B104

11.01.2021

13.00

207

MG.44

12.01.2021

12.00

B105

13.01.2021

8.00

203

12.00

Formuła 2012

A.34

 

 

 

11.01.2021

13.00

B104

E.19

 

 

 

19.01.2021

9.00

B6

M.44

12.01.2021

12.00

B105

13.01.2021

12.00

203

 

Imienne listy zdających zostaną przesłane za pomocą dziennika elektronicznego.

Na egzamin należy stawić się co najmniej pół godziny przed planowaną godzina jego  rozpoczęcia.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do wypełniania arkusza.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021

 

1

AU.33

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2

 

AU.34

Organizacja i prowadzenie prac związanych z

przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3

 

 

EE.21

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

4

 

MG.43

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5

 

A.34

Organizacja i prowadzenie prac związanych z prze ładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

6

 

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, zdający egzamin może korzystać tylko z własnych materiałów i przyborów pomocniczych.