ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

czerwiec-lipiec 2021

Etap pisemny

kwalifikacja

Data

godzina

sala

SPL.02

10.06.2021

800

1000

1200

1400

1600

B107

MG.18

22.06.2021

1000

B104

209

MG.19

22.06.2021

1000

208

207

EE.02

22.06.2021

1200

B104

MG.12

22.06.2021

1200

207

208

AU.34

22.06.2021

1200

209

MG.44

22.06.2021

1200

209

EE.21

22.06.2021

1400

B104

M.42

22.06.2021

1400

B104

 

Etap praktyczny

kwalifikacja

Data

godzina

sala

SPL.02

10.06.2021

900

B104

B106

208

208

AU.34

21.06.2021

1300

208

209

A.34

21.06.2021

1300

209

EE.02

23-24.06.2021

800

1200

B6

MG.12

23-25.06.2021

800

1200

1600

C2

MG.19

23-24.06.2021

800

1200

1600

C3

MG.18

28.06.2021 – 01.07.2021

800

1200

1600

C1

EE.21

28.06.2021

800

1200

B6

MG.44

29.06.2021

800

203

 

Imienny harmonogram z podziałem na sale i zmiany został umieszczony w gablotach obok sekretariatu.