Akademia młodego kierowcy

Akademia młodego kierowcy

Dnia 30.10.2013 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Kuratorium Oświaty.  Szkolenie pn. "Akademia młodego kierowcy", organizowane jest dla uczniów szkół ponadgimazjalnych z terenu woj. śląskiego i  ma j na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze.

 

 

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej jedną z najlepszych szkół ponadgimnzajalnych w regionie

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej został objęty Systemem Ewaluacji Oświaty przeprowadzanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. System ten ma za zadanie obiektywną analizę i porównanie placówek oświatowych podlegających pod Śląskiego Kuratora Oświaty. Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-05-2013 - 20-05-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Kazimierz Horbatowski, Maria Utracka. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach oraz pełny raport można zobaczyć klikając w ten link. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Czytaj więcej...

Konkurs Hurtowni Elektrycznej eL12

Logo EL12Hurtownia elektrotechniczna i elektroinstalacyjna "el12" z Dąbrowy Górniczej  zaopatrująca naszą szkołę przygotowała ciekawy konkurs ...

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami...

 

 

Czytaj więcej...

Targi Motoryzacyjne Auto Moto Show 2013

Wycieczka uczniów ZST na Targi MotoryzacyjneW piątek 14 czerwca, uczniowie naszej szkoły uczący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych wzięli udział w wycieczce na Targi Motoryzacyjne Auto Moto Show 2013, które odbywały się w Expo Silesia w Sosnowcu.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Praktyki uczniowskie w PROTOR.S.A.

Jedną z wielu firm, w której mają możliwość uczyć się praktycznie uczniowie naszej szkoły na kierunku technik mechanik i technik pojazdów samochodowych jest firma PROTOR S.A. Firma oferuje m.in. usługi z zakresu kompleksowego utrzymania taboru kolejowego.

Czytaj więcej...

Copyright © 2008 - 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza | tel./fax 32 262 29 01 | e-mail: sekretariat@zst-dg.edu.pl
Rada Rodziców: PKO BP 72 1020 2498 0000 8302 0017 3872