ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Deklaracje i druki

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 roku składa do dyrektora szkoły:
deklarację wstępną do 30 września 2017 r.
deklarację ostateczną do 07 lutego 2018 r.

Absolwent, który ukończył technikum w latach 2005/2006 - 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017 składa do dyrektora szkoły:
deklarację wstępną do 30 września 2017 r. (NIEOBOWIĄZKOWO)
deklarację ostateczną do 07 lutego 2018 r.

 

NOWA FORMUŁA


Deklaracja_1a_N
 - Deklaracja dla:
 (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018
 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
 (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017,
 (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015


Deklaracja_1b_N
 - Deklaracja dla:
 (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 albo absolwenta technikum
 z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
 (4) osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
Deklaracja_1c_N
 - Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)


STARA FORMUŁA


Deklaracja_1d_S
 - Deklaracja dla:
 (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014
 (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu  z nowych przedmiotów


Deklaracja_1e_S
 - Deklaracja dla:
 (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
 (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
 (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych