ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości

Zespół Szkół Technicznych bierze udział w Młodzieżowym Forum Przedsiębiorczości, które realizowane przez Górnośląską Szkołę Handlową w Katowicach, jest przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.
Na Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości składają się warsztaty, debaty i Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego w zakresie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz pozostałych kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych tj. kreatywności, uczenia się, budowania relacji społecznych, planowania i organizacji. Dnia 06.04 udział w warsztatach wzięła klasa II C, a jej temat to - "Rynek pracy: możliwości zarobkowe młodych uczestników rynku, aktywne metody poszukiwania pracy, szanse i zagrożenia mobilności zawodowej".

 

 

Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości