ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN

Działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy do zapoznania się ze zmodyfikowaną w kwietniu 2021 ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej.
Została ona uaktualniona w oparciu o wyniki badań ankietowych potrzeb placówek (przedszkoli i szkół) z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej. Znajdziecie ją Państwo w zakładce OFERTA.

II Lotniskowe Targi Zawodoznawcze

22 kwietnia 2021 roku odbyły się II Lotniskowe Targi Zawodoznawcze, w których wzięło udział ponad 30 przedstawicieli różnych firm, służb oraz działów Airport.

Czytaj więcej...

Zbiórka dla Żaka

Zbiórka dla ŻakaSerdecznie dziękuję uczniom ZST za zbiórkę materiałów szkolnych

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Święto 1 maja i 3 maja

Złoty Indeks Akademii WSB

Złoty Indeks Akademii WSBAbsolwentka naszej szkoły Vanessa Palka otrzymała „Złoty Indeks Akademii WSB” uprawniający do bezpłatnych studiów stacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022.

 

 

 

Czytaj więcej...

Pożegnanie absolwentów ZST

Będziemy za Wami tęsknić...

Szkolny konkurs leksykalny z języka niemieckiego

Szkolny konkurs leksykalny z języka niemieckiegoSzkolny konkurs leksykalny z języka niemieckiego

 

 

 

Czytaj więcej...

Wytyczne dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 r.

Udział w egzaminie maturalnym
1. Na egzamin maturalny mogą przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający nie mogą przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.

Czytaj więcej...

Uwaga maturzyści

 

  1. W dniach od 04.05.2021 r. do 07.05.2021 r. zdający będą wchodzili na teren szkoły zgodnie z harmonogramem o różnych godzinach i różnymi wejściami według podziału na sale.
  2. Przydział do sal egzaminacyjnych dostępny jest u wychowawców klas i w sekretariacie szkoły.
  3. Od 10.05.2021 r. wszystkie egzaminy będą odbywały się w sali B104. Zdający zgłaszają się na egzamin najpóźniej na 30 minut przed jego rozpoczęciem.
  4. Każda osoba przystępująca do egzaminu maturalnego powinna zapoznać się z:
  • wytycznymi dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 r.,
  • przydziałem do sal egzaminacyjnych,
  • harmonogramem wchodzenia na teren szkoły, wychodzenia po egzaminie maturalnym oraz pozostawiania rzeczy osobistych,
  • informacją dotyczącą przyborów i materiałów pomocniczych, które zdający przynoszą na egzamin.

 

Informacje zamieszczone są na stronie szkoły oraz dostępne są w sekretariacie.

Wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego

Szkolny Konkurs HistorycznyI miejsce w Szkolnym Konkursie Historycznym dla klas drugich zajęli: Krzysztof Gorgoń z kl. 2 Ag i Robert Dobrzański z kl. 2a.

 

 

Czytaj więcej...