ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12, reprezentowany przez Dyrektora dr Marka Czerwca
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 503 038 001;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku - o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
- podejmowanie akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

- realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
- w celu podejmowania akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i  pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych jest dobrowolne. 

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Technicznych
 2. Na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych