ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Informacja o Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Stwarzamy warunki i możliwości zdobycia średniego wykształcenia uczniom o bardzo zróżnicowanych zdolnościach.Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zaplecze pozwalające na realizację wyznaczonych celów i zadań. Ze szczególną troską dobieramy programy nauczania, dopasowujemy ofertę edukacyjną do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz doskonalimy swoje umiejętności, dbamy o efektywność podejmowanych działań. Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Uczymy planowania swojej przyszłości, odpowiedzialności za dokonywane wybory, elastyczności i kreatywności w dostosowaniu się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.