ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Praktyki zawodowe we Włoszech - Rimini, w ramach programu PO WER, projekt pt. Kształcimy z widokiem na przyszłość - europejski wymiar praktyk zawodowych.

Uczestnicy praktyk zawodowych we Włoszech (Rimini) w ramach programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
projekt pt. Kształcimy z widokiem na przyszłość – europejski wymiar praktyk zawodowych przedstawiają prezentację każdej z grup.

Uczniowie podczas dwutygodniowego pobytu we Włoszech odbyli praktyki zawodowe
we włoskich przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik eksploatacji portów i terminali, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających. Uczestnicy projektu zrealizowali również program kulturalny poznając kulturę Włoch i odbywając wycieczki po Rimini, do Wenecji oraz San Marino.
Biorąc udział w mobilności uczniowie rozwinęli nie tylko kompetencje zawodowe
lecz również językowe i komunikacyjne. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zostali przyjęci we Włoszech przez organizację Sistema Turismo, która oprócz realizacji programu praktyk u włoskich przedsiębiorców zapewniła stażystom program kulturalny, zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny.

Odbyte praktyki zawodowe pozwoliły uczniom nabyć doświadczenie zawodowe
w międzynarodowych warunkach, uzyskać poważane europejskie certyfikaty oraz zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.


 

Wydanie specjalne gazetki szkolnej "Zesteściak"

Zapraszamy do lektury specjalnego numeru gazetki szkolnej "Zesteściak", który poświęcony jest praktykom zagranicznym odbytym przez uczniów naszej szkoły w ramach programu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", projekt pt. Kształcimy z widokiem na przyszłość europejski wymiar praktyk zawodowych.