ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

mLegitymacja

1. Co to jest?

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.
Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.
Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

 

2. Jak uzyskać?

Wyślij e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z następującymi informacjami:
1. Imię.
2. Drugie imię.
3. Nazwisko.
4. PESEL.
5. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy).
6. Nr legitymacji.
7. Data ważności.
8. Data wydania wersji papierowej legitymacji.
9. Zdjęcie w formacie jpg lub jpeg o rozmiarze do 5MB (identyczne jak na papierowej wersji).


3. Jak uruchomić?

 

Wykaz przedmiotów zawodowych

 

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym

\

 

Technik mechanik

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Rysunek techniczny

Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego

Podstawy konstrukcji mechanicznych

Techniki wytwarzania części maszyn

Metrologia mechaniczna

Procesy obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Technologia obróbki skrawaniem obrabiarek konwencjonalnych

Technologia obróbki skrawaniem obrabiarek sterowanych numerycznie

 
Technik mechatronik

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Podstawy mechatroniki

Podstawy technologii i konstrukcji  mechanicznych

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych

Rysunek techniczny w mechatronice

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Montaż  i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Programowanie urządzeń mechatronicznych

Diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych

 
Technik eksploatacji portów i terminali

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski w eksploatacji portów i terminali

Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali

Działalność gospodarcza

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Podstawy organizacji portów i terminali

Transport w portach i terminalach

Procesy magazynowe w portach i terminalach

Podróżni w portach i terminalach

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Obsługa magazynów

Eksploatacja środków transportu

 
Technik pojazdów samochodowych

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Rysunek techniczny

Podstawy konstrukcji maszyn

Przepisy ruchu drogowego

Budowa pojazdów samochodowych

Elektrotechnika i elektronika

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego

Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

 

 Operator obrabiarek skrawających

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy technik wytwarzania

Technologia obróbki skrawaniem

Konstrukcje maszyn

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Zajęcia praktyczne

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

Rysunek techniczny

Podstawy konstrukcji maszyn

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Przepisy ruchu drogowego

Budowa pojazdów samochodowych

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych