ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

III Edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Travel With English”

Serdecznie zapraszamy uczniów oddziałów gimnazjalnych do wzięcia udziału w III Edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Travel With English”

Celem Konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego w sytuacjach komunikacyjnych związanych z podróżowaniem.

Konkurs odbędzie się 28 maja 2018r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

Zgłaszanie uczestników do 23 maja 2018 r. Do zdobycia nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych oraz Wydawnictwo Pearson


REGULAMIN III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
TRAVEL WITH ENGLISH


§ 1. Organizator
1. Organizatorem III Edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego Travel with English jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.


§ 2. Termin, miejsce i czas trwania Konkursu
Konkurs odbędzie się 28 maja 2018r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Technicznych.


§ 3. Cele Konkursu
1. Popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży w zakresie tematyki związanej z podróżowaniem i turystyką.
2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami i podniesienia samooceny.
3. Popularyzowanie wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.
4. Rozwijanie współpracy międzyszkolnej.


§ 4. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych.


§ 5. Przebieg Konkursu
1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu. Uczestnicy piszą test, który trwa 45 minut.
2. Komisję konkursową tworzą nauczyciele j. angielskiego w Zespole Szkół Technicznych.
3. Po sprawdzeniu testu konkursowego Komisja ustala wyniki i wyłania laureatów.
4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej ilości punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.


§ 6. Zgłaszanie uczniów do udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy do dnia 23 maja 2018r. pod numer (32) 261-00-17 lub drogą elektroniczną na adres koordynatora Konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczniów.


§ 7. Zakres wiedzy i umiejętności
1. Konkurs ma formę testu i obejmuje treści leksykalne związane z podróżowaniem różnymi środkami transportu oraz turystyką, w szczególności podróżowanie samolotem. (poziom średniozaawansowany). Wymagana jest podstawowa wiedza ogólna na temat Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.


§ 8. Nagrody
1. Uczniowie z najwyższą ilością punktów tj. zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują statuetki, dyplomy oraz nagrody książkowe i gadżety ufundowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych oraz wydawnictwo Pearson.
2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po sprawdzeniu testów w dniu Konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają Dyplom Uczestnictwa, a nauczyciele/opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.


§ 9. Obowiązki uczestnika Konkursu
1. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest podpisać czytelnie zgodę na udział w Konkursie, którą należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu Konkursu.
2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania testu i niezakłócania
przebiegu konkursu innym uczestnikom.


Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do koordynatora, mgr. Anny Cieślik na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pobierz formularz zgłoszeniowy