ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Dopalacze to zło!

29 października 2015r. uczniowie ZST zostali zaproszeni przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego na wykład pt. „Dopalacze to zło”. Akademicki nauczyciel przedstawił młodzieży szkodliwość dopalaczy.

Uświadomił im, iż w Polsce dopalaczami są nazywane produkty zawierające związki stanowiące pochodne zakazanych substancji psychoaktywnych (np. amfetaminy) lub preparaty ziołowe zawierające związki halucynogenne, m.in. kannabinoidy. Stopień ich szkodliwości dla zdrowia i potencjał uzależniający jest przedmiotem badań i analiz, które jednak ze względu na liczbę znanych i ciągle wynajdowanych substancji psychoaktywnych, nie nadążają za zmianami ich składu przez producentów.

Dopalacze wprowadzono do obrotu jako "produkty kolekcjonerskie, nienadające się do spożycia", w związku z czym z czysto formalnego punktu widzenia nie podlegały one kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Substancje w nich zawarte nie znajdowały się na liście środków zakazanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, więc mogły być sprzedawane w legalnie działających sklepach.