ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Konferencja "Dąbrowa dla Niepodległej..."

6 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja "Dąbrowa dla Niepodległej..." otwierająca projekt edukacyjny pod tym samym tytułem. Z naszej szkoły w konferencji uczestniczyli: dyrektor ZST - dr Marek Czerwiec oraz nauczyciele: mgr Justyna Renkowska i mgr Jarosław Chlebica.
 Tematyka konferencji dotyczyła 100-lecia odzyskania niepodległości. Wysłuchano wykładów: "100-lecie odzyskania niepodległości: Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków", "Na kartach historii - wydarzenia roku 1918", "Tradycje niepodległościowe Dąbrowy Górniczej i nie tylko...". Pani metodyk mgr Patrycja Kopcińska przedstawiła założenia i harmonogram projektu "Dąbrowa dla Niepodległej..."

Konferencja Dąbrowa dla Niepodległej...

Konferencja Dąbrowa dla Niepodległej...

Konferencja Dąbrowa dla Niepodległej...